top of page

Tarieven RT/arrangementen

Intake €25,-


Diagnostiek (onderzoek en verslag) €295,- 

Voor het maken van een goed begeleidingsplan is het van belang inzicht te hebben in wat een kind wel en niet kan. Daarom wordt diagnostisch onderzoek gedaan (standaard 2 RT sessies). Door middel van een kindgesprek en toetsing wordt er niet alleen inzicht gekregen in het niveau, maar ook in de werk- en denkwijze van het kind. De uitkomsten worden verwerkt in een verslag.


Opstellen begeleidingsplan €75,-


Remedial Teaching (individuele begeleiding voor leerlingen t/m 18 jaar - vrijgesteld van BTW) €57,50*,-

Een sessie van 60 minuten bestaat uit 45 minuten intensief kindcontact en 15 minuten voor voorbereiding, evaluatie, administratie enz.


Evaluatie (verslag en gesprek) €50,-


Extra oudergesprek €25,- 

Voor gesprekken op school buiten Baarn worden reiskosten in rekening gebracht (€0,19 p/km)

*Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden kosten in rekening gebracht.

Tarieven Teamtrainingen/Implementatie methodes

Teamtrainingen en implementatie trajecten zijn altijd maatwerk. Afhankelijk van de hulpvraag, wensen en verwachtingen van de school wordt er een passend aanbod samengesteld.  


Teken je gesprek

Open inschrijving

Driedaagse cursus Teken je gesprek over gedrag en faalangst € 645,- *

Vierdaagse cursus Teken je gesprek over werkhouding, gedrag en faalangst € 845,- *

Verdiepingsdag Teken je gesprek over werkhouding € 245,- *
Verdiepingsdag Teken je gesprek over weerbaarheid, zelfvertrouwen en pesten (2 dagen) € 425,- *    


InCompany

Teamtrainingen zijn altijd maatwerk. Afhankelijk van de hulpvraag, wensen en verwachtingen van de school of instelling wordt er een passend aanbod samengesteld.  

* vrijgesteld van BTWbottom of page