top of page


Onderwijs- of ondersteuningsarrangementen

in de regio (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Hooglanderveen en Soest) word ik regelmatig op advies van het samenwerkingsverband ingehuurd door scholen voor uiteenlopende hulpvragen. Hierbij gaat het vaak om individuele begeleiding van leerlingen rondom leren en/of gedrag. Steeds vaker word ik gevraagd mee te denken over de inhoud en vormgeving van het onderwijs, het wegwerken van 'onderwijsachterstanden' of het ondersteunen van groepjes leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Maar ook het meedenken bij de implementatie van het dyslexieprotocol en het verbeteren van het (begrijpend) leesonderwijs behoort tot de mogelijkheden.

 

Onderwijsarrangementen kunnen op verschillende vakgebieden betrekking hebben. Denk hierbij aan:

  • (Begrijpend)lezen, spelling en dyslexie (diagnostiek, advisering rondom dyslexieaanvragen en individuele ondersteuning)
  • Rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)
  • Problemen met de taalontwikkeling (TOS/NT2), 
  • Welbevinden (angsten, onderpresteren of HSP) en groepsklimaat (pesten)
  • Gedrag en executieve functies (werkhouding, aandachtsproblemen of taakaanpak)
  • Klassenmanagement 

Als remedial teacher en coach heb ik jarenlange ervaring opgedaan bij diverse scholen en in mijn eigen praktijk. Ik ben in het bezit van het Master SEN diploma (specialist leren én begeleiden).  Na schooltijd werk ik als freelancer voor Blink Lezen en ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de implementatietrainingen en E-modules. Daarnaast begeleid ik scholen met de implementatie van onder andere Blink Lezen, Lijn 3 en Staal. 


Ik ben Beter bij de les trainer/coach, Groepsgeluk coach en trainer/licentiehouder van Teken je gesprek® en de Gevoelsverkenner®.


Tarieven en referenties op aanvraag

bottom of page