Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken

waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.

Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"


Onderwijs- of ondersteuningsarrangementen

in de regio (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Hooglanderveen en Soest) word ik regelmatig op advies van het samenwerkingsverband ingehuurd door scholen voor uiteenlopende hulpvragen. Hierbij gaat het vaak om individuele begeleiding van leerlingen rondom leren en/of gedrag. Steeds vaker word ik gevraagd mee te denken over de inhoud en vormgeving van het onderwijs, het wegwerken van 'onderwijsachterstanden' of het ondersteunen van groepjes leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Maar ook het meedenken bij de implementatie van het dyslexieprotocol en het verbeteren van het (begrijpend) leesonderwijs behoort tot de mogelijkheden.

 

Onderwijsarrangementen kunnen op verschillende vakgebieden betrekking hebben. Denk hierbij aan:

  • (Begrijpend)lezen, spelling en dyslexie (diagnostiek, advisering rondom dyslexieaanvragen en individuele ondersteuning)
  • Rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)
  • Problemen met de taalontwikkeling (TOS/NT2), 
  • Welbevinden (angsten, onderpresteren of HSP) en groepsklimaat (pesten)
  • Gedrag en executieve functies (werkhouding, aandachtsproblemen of taakaanpak)
  • Klassenmanagement 

Als remedial teacher en coach heb ik jarenlange ervaring opgedaan bij diverse scholen en in mijn eigen praktijk. Ik ben in het bezit van het Master SEN diploma (specialist leren én begeleiden).  Na schooltijd werk ik als freelancer voor Blink Lezen en ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de implementatietrainingen en E-modules. Daarnaast begeleid ik scholen met de implementatie van onder andere Blink Lezen, Lijn 3 en Staal. 


Ik ben Beter bij de les trainer/coach, Groepsgeluk coach en trainer/licentiehouder van Teken je gesprek® en de Gevoelsverkenner®.


Tarieven en referenties op aanvraag