top of page

Interim IB

Vanaf schooljaar 2021-2022 ben 2 dagen in de week beschikbaar als interim Intern Begeleider voor ondersteuning of (tijdelijke) vervanging. 


Door mijn jarenlange ervaring als Intern Begeleider, Remedial Teacher en coach kan ik scholen ondersteunen bij uiteenlopende hulpvragen:

  • Vervanging bij ziekte/zwangerschapsverlof
  • Opzetten en verbeteren van de leerlingondersteuning/zorgstructuur
  • Opzetten en implementeren van verbetertrajecten en rondom de kernvakken en het pedagogische klimaat
  • Coaching van startende IB'er of leerkrachten

Ik ga graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken!

bottom of page