ONDERWIJS EN COACHINGSPRAKTIJK 
Annemarie Laseur

"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken
waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.
Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"

Coaching

Coaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen, pubers, ouders en professionals. In vier tot zes sessies kijken wat nodig is om vanuit de kracht en interesses weer tot succes te komen. 


Iedere begeleiding start met een intake, hierin kijken we samen naar wat goed gaat en wat niet. Welke niet helpende gedachten spelen een rol en hoe voel je je daarbij? Door te werken met "Teken je gesprek" wordt zichtbaar waarom het niet lukt, wat niet effectief is of waarom je steeds op een bepaalde/ongewenste manier reageert. Hierdoor ontstaat inzicht in je eigen probleem en kan hiervoor een krachtige oplossing voor bedenken. Samen zoeken we helpende gedachten, kwaliteiten en/of vaardigheden die nodig zijn om tot snelle gedragsverandering of een andere mindset te komen. Dit geeft zelfvertrouwen!


Coaching wordt ingezet bij tal van problemen;

  • (Faal)angst en onzekerheid
  • Werkhouding
  • Gedragsproblemen
  • Hooggevoeligheid
  • Contact maken/relaties met anderen
  • Gepest worden/pesten
  • Gebrek aan motivatie
  • Maken van keuzes
  • Nee zeggen, grenzen aangeven
  • Verdriet bij echtscheiding of verlies