ONDERWIJS EN COACHINGSPRAKTIJK 
Annemarie Laseur

"Ik vind het een uitdaging om met het kind te ontdekken
waarom iets niet lukt en te zoeken naar wat wel werkt.
Dat maakt dit werk zo boeiend en fijn om te doen!"

Coaching

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding van kinderen en pubers in de leeftijd van 4 tot ongeveer 18 jaar. In zes tot acht sessies kijken wat nodig is om vanuit de kracht en interesses van het kind weer tot succes te komen. Daarnaast zie ik regelmatig ouders met een opvoedvraag. 

Iedere begeleiding start met een intake met de ouders. Met het kind kijken we naar wat goed gaat en wat nog lastig is. Welke niet helpende gedachten heeft het kind bij zijn of haar probleem en hoe voelt het zich daarbij? Door te werken met de visuele gespreksmethode "Teken je gesprekziet en leert het kind waarom het steeds op een bepaalde manier reageert. Het kind krijgt hierdoor inzicht het eigen probleem en bedenkt hiervoor zelf krachtige oplossingen en helpende gedachten. Samen kijken we welke kwaliteiten en vaardigheden daarvoor nodig zijn en hoe het nieuwe gedrag geoefend wordt. Dit geeft zelfvertrouwen!


Kindercoaching wordt ingezet bij tal van problemen;

 • (Faal)angst en onzekerheid
 • Werkhouding
 • Gedragsproblemen
 • Hooggevoeligheid
 • Moeilijk vrienden maken
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Gepest worden / pesten
 • Niet naar school willen
 • Spanning voor toetsen of examens
 • De overstap naar het VO 
 • Verdriet bij echtscheiding of verlies